Главная | Регистрация | Вход | RSSСреда, 21.02.2018, 16:21


Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [131]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Библиотека

Главная » Статьи » Мои статьи

Бойко О.Д. Історія України. Посібник. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002, 656 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Бойко О.Д. Історія України. Посібник. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002, 656 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Бойко О.Д. Історія України. Посібник. Київ: Видавничий центр "Академія", 2002, 656 с."Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а передусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково коректне мислення автора, розкуте і водночас тактовне слово.
У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості мотивів вчинків конкретних історичних постатей. Виклад подій доведено до середини 2001 р.
Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу.
Зміст:
1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України.
1.1. Початок формування людської цивілізації на території України
1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я
1.3. Східні слов'яни в VI—XI ст.
2. Київська Русь
2.1. Походження Давньоруської держави
2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)
2.3. Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)
2.5. Монгольська навала та встановлення золотоординського іга
2.6. Політичний устрій
2.7. Соціально-економічний розвиток
2.8. Етнічний розвиток
2.9. Схрещення Русі
2.10. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі
2.11. Походження та суть національного символу — тризуба
3. Галицьке- Волинська держава— спадкоємиця Київської Русі
3.1. Утворення, піднесення та занепад Галицько-Волинської держави
3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності
4. Українські землі у складі Литви та Польщі
4.1.Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського
4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.
4.3. Люблінська унія
4.4. Утворення Кримського ханства та його експансія на українські землі
4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст.
4.6. Церковне життя. Берестейська унія
4.7. Культура України в XIV—XVI ст.
5. Виникнення українського козацтва
5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні риси та особливості
5.2. Запорозька Січ
5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.
5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя
6. Українська національна революція
6.1. Причини, характер, періодизація
6.2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 - серпень 1657 р.)
6.3. Утворення Української гетьманської держави
6.4. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)
6.5. Боротьба за возз'єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)
7. Україна наприкінці XVII
7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
7.2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.
7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.
7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII—XVIII ст.
7.5. Культура України наприкінці XVII—XVIII ст.
8.Україна в першій половині XIX
8.1. Соціально-економічний українських земель у складі Російської імперії
8.2. Суспільні рухи
8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство
8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії
9. Україна в другій воловині XIX ст.
9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна
9.2. Суспільні течії та рухи другої половини XIX ст.
9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період
9.4. Українська культура в другій половині XIX ст.
10. Україна на початку XX ст..
10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.
10.2. Національний рух на початку XX ст.
10.3. Україна в роки першої російської революції 1905—1907 pp.
10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)
10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.
10.6. Українські землі в роки Першої світової війни
10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.
11. Українська національно-демократична революція (1917-1920)
11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну
11.2. Проголошення автономії України
11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР
11.4. Гетьманат П. Скоропадського
11.5. Директорія УНР
11.6. Західноукраїнська Народна Республіка
11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р.
11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 pp.
11.9. Радянсько-польська війна та Україна
12. Україна в складі СРСР (1922-1939)
12.1. УСРР на початку 20-х років
12.2. Нова економічна політика
12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності
12.4. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні риси, особливості, наслідки
12.5. Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp.
12.6. Культурне будівництво в 20—30-х роках
12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин
12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР
13. Західноукраїнські землі в 20—30-х роках
13.1. Українські землі в складі Польщі
13.2. Українські землі в складі Румунії
13.3. Українські землі в складі Чехословаччини
14. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945)
14.1. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України
14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова—Ріббентропа
14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР
14.4. Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp.
14.5. Місце України в планах фашистів
14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму
14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України
14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp.
14.9. Визволення України
15. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — середині 50-х років
15.1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни
15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР
15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України
15.4. Рівень життя та побуту населення
15.5. Радянізація західних областей України
15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»
15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні
16. Україна в умовах десталінізації (1956—1964)
16.1. Суспільно-політичне життя та політична боротьба в УРСР
16.2. Соціально-економічний розвиток України
16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції та характерні риси
17. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965-1985)
17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР
17.2. Суспільно-політичне життя: «стабілізація» і закритість
17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат
17.4. Дисидентський рух
18. Україна і процес перебудови в СРСР(квітень 1985 — серпень 1991р.)
18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови
18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України
19. Україна на шляху незалежності
19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу
19.2. Становлення владних структур
19.3. Конституційний процес
19.4. Формування багатопартійності
19.5. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.)
19.6. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу та його наслідки (друга половина 1994—2000 р.)
19.7. Специфіка взаємодії культури та суспільства в умовах перехідного періоду
19.8. Основні тенденції розвитку сучасної української культури
19.9. Характерні риси релігійного життя
19.10. Роль національної ментальності в житті суспільства
19.11. Формування концепції зовнішньополітичного курсу
19.12. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
19.13. Західний напрям зовнішньої політики
19.14. Україна та СНД
19.15. Відносини України з державами СНД
Термінологічний словник
Література
Категория: Мои статьи | Добавил: omolodim (23.07.2010)
Просмотров: 7742 | Рейтинг: 3.3/15

Copyright MyCorp © 2018