Главная | Регистрация | Вход | RSSСреда, 21.02.2018, 16:21


Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [131]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Библиотека

Главная » Статьи » Мои статьи

Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія. Ч.1. Історія розвитку філософської думки. Підручник в 2 ч. Київ: "Альтерпрес", 2002, 464 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія. Ч.1. Історія розвитку філософської думки. Підручник в 2 ч. Київ: "Альтерпрес", 2002, 464 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія. Ч.1. Історія розвитку філософської думки. Підручник в 2 ч. Київ: "Альтерпрес", 2002, 464 с."Пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем виникнення та розвитку світової філософської думки, в дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних .філософських ідей, теорій, поглядів, які отримали загальне визначення та практичне підтвердження, розкривають їх генезис у процесі духовної еволюції людства. Автори підручника намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання, уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу. Значна увага приділяється розгляду української філософії в контексті європейської та її особливостям.
Такий підхід дає змогу всім, хто буде знайомитися з підручником, самовизначитись у своїх світоглядних позиціях і орієнтирах відповідно до інтелектуальної культури, соціально-історичного досвіду та сучасних реалій розвитку цивілізації.
Зміст:

Поезія універсуму
1. ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ЗНАННЯ: її СЕНС І ПРИЗНАЧЕННЯ
1.1. Світогляд як феномен духовного життя суспільства. Структура світогляду
1.2. Генеза філософського світогляду: міфологія і релігія
1.3. Особливості філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука
1.4. Призначення філософії
1.5. Розвиток філософії як філософська проблема
1.6. Диференціація, дивергенція і поляризація філософських вчень
1.7. Філософський плюралізм та його сутність
1.8. Методи і закони історії філософії
2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ
2.1. Спільні закономірності виникнення філософії Сходу і Заходу
2.2. Ведичний період давньоіндійського світогляду
2.3. Вчення джайнізму та буддизму
2.4. Філософські системи індуїзму
3. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ
3.1. Дофілософський період Китаю
3.2. Конфуцій та його послідовники
3.3. Філософія даосизму
4. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
4.1. Формування філософсько-світоглядної орієнтації в епосах Гомера і Гесіода
4.2. Давньогрецька натурфілософія. Мілетська школа і Геракліт
4.3. Онтологізм елеатів і атомізм Демокріта
4.4. Класичний період: софісти, Сократ, Платон
4.5. Арістотель — систематизатор давньогрецької філософії
5. ФІЛОСОФІЯ ЕЛЛІНІСТИЧНОГО ТА РИМСЬКОГО ПЕРІОДІВ
5.1. Послідовники Платона і Арістотеля
5.2. Епікуреїзм
5.3. Пошуки сенсу життя стоїками і скептиками
5.4. Ідеали представників римської філософії
5.5. Неоплатонізм і перехід до нової духовної парадигми
6. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ
6.1. Ідейні джерела та основна проблематика християнської апологетики
6.2. Основні принципи релігійно—філософського світогляду
6.3. Реалізм, номіналізм, концептуалізм у схоластичній філософії IX — XIII ст
6.4. Взаємовідношення віри і розуму в пізній схоластиці
7. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ
7.1. Основні риси гуманістичного світогляду Ренесансу
7.2. Натурфілософія і пантеїзм М. Кузанського і Д. Бруно
7.3. Соціальна філософія Н. Макіавеллі та Е. Роттердамського
7.4. Філософські погляди М. Монтеня
8. ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ XVII-XVIII ст.
8.1. Вчення Ф. Бекона про «ідоли» та метод пізнання
8.2. Філософія Т. Гоббса і Д. Локка
8.3. Раціоналізм Р. Декарта та Б. Спінози
9. АЛЬТЕРНАТИВИ РАЦІОНАЛІЗМУ І МАТЕРІАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ
НОВОГО ЧАСУ
9.1. Філософія «серця» Б. Паскаля
9.2. Монадологія Г.В. Лейбніца
9.3. Суб'єктивна гносеологія Д. Берклі і Д. Юма
10. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА
10.1. Раціоналізм як світоглядна спрямованість і методологія Просвітництва
10.2. Механістичний матеріалізм і сенсуалізм у поглядах філософів—просвітителів
11. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ
11.1. Теоретичні джерела німецької класичної філософії
11.2. Коперниканський «переворот», здійснений у філософії І. Канта
11.3. Філософія діяльності Й.Г. Фіхте
11.4. Філософія тотожності Ф.В.Й. Шеллінга
11.5. Система і метод філософії Г.В.Ф. Гегеля
11.6. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха
11.7. Гуманістичні тенденції філософії марксизму
12. «ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ»
12.1. Ірраціоналізм як нова духовна орієнтація
філософського мислення
12.2. Волюнтаризм А. Шопенгауера
12.3. Концепція «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше
12.4. Еволюція психоаналізу З. Фрейда
12.5. Інтуїтивізм А. Бергсона
13. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ
13.1. Джерела сучасного екзистенціалізму
13.2. Феноменологічний метод М. Гайдеггера
13.3. «Філософія існування» К. Ясперса
13.4. «Екзистенція свободи» Ж.-П. Сартра
13.5. Проблема «абсурду» у філософії А. Камю
13.6. Персоналістська інтерпретація буття людини
14. ГЕРМЕНЕВТИКА
14.1. Генеза формування філософської герменевтики
14.2. Сутність і методи мистецтва тлумачення та розуміння
15. ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ПОЗИТИВІЗМУ ТА ПРАГМАТИЗМУ
15.1. Проблеми методології наукового пізнання в трансформаціях позитивізму
15.2. Концепція істини в філософії прагматизму
16. РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ XX СТ
16.1. Неотомізм
16.2. Еволюціонізм Тейяра де Шардена
16.3. Релігійно-екзистенціальні погляди Г. Марселя
17. ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОСТІ
17.1. Соціальна філософія Франкфуртської школи
17.2. Сутність філософської антропології
17.3. Структуралізм
18. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА УКРАЇНИ
18.1. Філософська думка Київської Русі
18.2. Розвиток філософії в духовній культурі України XIV-XVII ст
18.3. Філософія Григорія Сковороди
18.4. Українська філософія XIX ст
18.5. Філософські течії в Україні другої половини XIX — початку XX ст
18.6. Філософія та світогляд українського романтизму
19. ФІЛОСОФІЯ РОСІЇ ХІХ-ХХ СТ
19.1. «Слов'янофіли» та «західники» як предтеча
розвитку філософської думки в Росії
19.2. Релігійна філософія російських мислителів
19.3. Християнський екзистенціалізм М. Бердяева
19.4. Інтуїтивізм
Філософія та сенс життя людини
СЛОВНИК ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ
Категория: Мои статьи | Добавил: omolodim (22.07.2010)
Просмотров: 3826 | Рейтинг: 5.0/3

Copyright MyCorp © 2018