Главная | Регистрация | Вход | RSSВторник, 20.03.2018, 09:07


Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [131]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Яндекс.Метрика
Форма входа

Библиотека

Главная » Статьи » Мои статьи

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. Підручник. Київ: Знання-Прес, 2002, 295 с.Все книги скачиваются через наш абсолютно ЧИСТЫЙ загрузчик (без рекламы и т.п.). Скачав загручик с этой страницы, после его установки вы автоматически скачаете книгу "Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. Підручник. Київ: Знання-Прес, 2002, 295 с."

СКАЧАТЬ КНИГУ:
"Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідної діяльності. Підручник. Київ: Знання-Прес, 2002, 295 с."Розглядається коло проблем, пов язаних з організацією та методикою науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об'єкта і предмета, методології і методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів.
Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, викладачів, може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.
Зміст:
Вступ
Розділ І. СПЕЦИФІКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 1. Наука як сфера людської діяльності
1.1. Поняття про науку
1.2. Наукова комунікація. Наукова школа
1.3. Науково-дослідницька діяльність студентів
1.4. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів
1.4.1. Докторантура. Аспірантура
1.4.2. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою
Глава 2. Психологія і технологія наукової творчості
2.1. Організація творчої діяльності
2.2. Психологія наукової творчості
2.3. Робочий день науковця
2.4. Робоче місце науковця
2.5. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності
2.6. Ділове спілкування
2.7. Ділове листування
2.8. Ділова розмова по телефону
2.9. Особистий архів (бібліотека) здобувача
Розділ II. ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ
Глава 3. Методологія та методи наукового дослідження
3.1. Методологія дослідження
3.2. Фундаментальна, або філософська, методологія
3.3. Загальнонаукова методологія
3.4. Конкретнонаукова методологія
3.5. Методи і техніка дослідження
3.6. Використовування методів наукового пізнання
3.6.1. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень
3.6.2. Методи теоретичних досліджень
3.7. Застосування логічних законів і правил
Глава 4. Організація і проведення соціологічних досліджень
4.1. Етапи соціологічного дослідження
4.2. Розробка програми дослідження
4.3. Характеристика окремих видів досліджень
4.3.1. Спостереження
4.3.2. Опитування
4.3.3. Експеримент
4.4. Формування вибіркової сукупності
4.5. Підготовка даних до обробки
4.6. Методика обробки одержаної інформації
4.6.1. Ручна обробка інформації
4.6.2. Введення інформації в ЕОМ та її обробка
4.7. Аналіз та інтерпретація одержаних даних
4.8. Форми звітності про соціологічне дослідження
Розділ III. КУРСОВА, ДИПЛОМНА, МАГІСТЕРСЬКА РОБОТИ: НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ
Глава 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження
5.1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика
5.2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи
5.3. Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною) роботою
5.4. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи
5.5. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою
5.6. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи
5.7. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування
5.8. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження
Розділ IV. КАНДИДАТСЬКА, ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЇ: НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ
Глава 6. Підготовка до написання дисертації та накопичення наукової інформації
6.1. Дисертація: визначення поняття, основні види
6.2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук: загальна характеристика
6.3. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук: загальна характеристика
6.4. Загальна схема наукового дослідження
6.5. Вибір і затвердження теми. Формулювання назви дисертації
6.6. Складання пояснювальної записки до вибору теми дисертації. Затвердження теми
6.7. Складання індивідуального і робочого планів
Глава 7. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації
7.1. Підсистема інформації про об'єкт дослідження
7.2. Пошук вторинної документної інформації з теми
7.3. Аналіз наукової літератури з теми
7.4. Отримання та аналіз первинної інформації
Слава 8. Вимоги до змісту і структури дисертації
8.1. Загальні вимоги до дисертації
8.2. Структура дисертації
8.3. Зміст
8.4. Вступ, його композиція
8.5. Актуальність дослідження
8.6. Мета і завдання дослідження
8.7. Об'єкт і предмет дослідження
8.8. Наукова новизна одержаних результатів
8.9. Практичне значення одержаних результатів
8.10. Особистий внесок здобувача
8.11. Апробація результатів дисертації
8.12. Основна частина дисертації
8.13. Висновки
8.14. Список використаних джерел
8.15. Додатки
Глава 9. Оформлення дисертаційної роботи
9.1. Мова і стиль дисертаційної роботи
9.2. Загальні вимоги до оформлення дисертації
9.3. Нумерація
9.4. Подання текстового матеріалу
9.5. Ілюстрації
9.6. Таблиці
9.7. Формули
9.8. Посилання
9.9. Список використаних джерел
9.10. Додатки
Глава 10. Вимоги до автореферату дисертації
10.1. Загальні вимоги до автореферату
10.2. Структура автореферату
10.3. Анотація
10.4. Оформлення автореферату
10.5. Видання автореферату
10.6. Електронний варіант автореферату дисертації
Глава 11. Порядок захисту дисертації
11.1. Попередня експертиза дисертації (передзахист)
11.2. Подання дисертації для попереднього розгляду в спеціалізованій вченій раді
11.3. Друкування і розсилання автореферату
11.4. Підготовка здобувача до захисту дисертації
11.5. Процедура прилюдного захисту дисертації
11.6. Оформлення документів атестаційної комісії
Розділ V. ПІДГОТОВКА ПУБЛІКАЦІЙ, РЕФЕРАТІВ, ДОПОВІДЕЙ
Глава 12. Робота над публікаціями, рефератами і доповідями
12.1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види
12.2. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача
12.3. Наукова монографія
12.4. Наукова стаття
12.5. Тези наукової доповіді (повідомлення)
12.6. Методика підготовки та оформлення публікації
12.7. Техніка написання тексту
12.8. Реферат
12.9. Доповідь (повідомлення)
Висновки
Література
Категория: Мои статьи | Добавил: omolodim (22.07.2010)
Просмотров: 11155 | Рейтинг: 3.8/9

Copyright MyCorp © 2018